Gobernantes de Uzbekistán

Gobernantes > Uzbekistán
 
Gobernantes de Uzbekistán:

   Lista de los Gobernantes de Uzbekistán:
   • 1925 - Vladimir Ivanovich Ivanov:
   • 1927 - Kuprian Osipovich Kirkizh:
   • 1929 - Nikolay Fyodorovich Gikalo:
   • 1929 - Isaak Abramovich Zelensky:
   • 1929 - Akmal Ikramovich Ikramov:
   • 1937 - Pyotr Yakovlev:
   • 1937 - Usman Yusupovich Yusupov:
   • 1953 - Amin Irmatovich Niyazov:
   • 1955 - Nuriddin Akromovich Muhiddinov:
   • 1957 - Sobir Kamolovich Kamolov:
   • 1959 - Sharof Rashidovich Rashidov:
   • 1983 - Inomjon Buzrukovich Usmonxo‘jayev:
   • 1988 - Rafiq Nishonovich Nishonov:
   • 1989 - Islom Abdug‘aniyevich Karimov:
   • 1991 - Islom Abdug‘aniyevich Karimov :
   • 2016 - Nigmatilla Yuldashev:
   • 2016 - Shavkat Miromonovich Mirziyoyev :

   No hay comentarios:

   Publicar un comentario

   Agradecemos cualquier comentario o sugerencia.